Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

prowokacja
4443 8940
Reposted fromkokosowas kokosowas viakaps kaps
4712 83ac 500

ohsoneon:

Jesus is at it again.

prowokacja
Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć.
prowokacja
prowokacja
0591 7138
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaucieknijmi ucieknijmi
prowokacja
9082 ab26
Reposted fromDoopamina Doopamina viaucieknijmi ucieknijmi

October 09 2014

0639 87ad 500

fieldbears:

maria-tries:

sometimes even the supersoldiers need to recharge their batteries

I’ve reblogged this before and I don’t care

Reposted fromhearthburn hearthburn viakatalama katalama
prowokacja
Po co tracić nawet jeden dzień z życia na życie kłótnią
Z kimś, kto jest dla nas tą drugą połówką? 
— Widnokrąg
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir
prowokacja
7017 2c81
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamefir mefir
prowokacja

Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

— Wisława Szymborska
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viamefir mefir
prowokacja
1558 4e14
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors viamefir mefir
prowokacja
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaszalony-virus szalony-virus

October 05 2014

0339 6f53 500
Reposted fromfakinszit fakinszit
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— (via keloina)
Reposted fromfakinszit fakinszit
7940 9e06
Reposted fromfakinszit fakinszit
"Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu".

Janusz Leon Wiśniewski - Zespoły Napięć
Reposted fromfakinszit fakinszit
5400 5a2b
Reposted fromfakinszit fakinszit
2823 a162 500
Reposted fromfakinszit fakinszit

September 26 2014

prowokacja
3846 784b
prowokacja

Chcę z Tobą wszystko

— tak myślę, gdy patrzę na Ciebie
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaodulekkocurek odulekkocurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl